Genezing van kwetsuren in de moederschoot

Nelly Astelli

 

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

 

Voorwoord

Door de H.Geest bewogen

De Christelijke vrijheid

De erfzonde

Hoe de Heer geneest

Verworpen kinderen

De verwonding van het niet-zijn

Kinderen van de zonde

Homoseksualiteit

Pogingen of verlangen naar abortus

Uiterlijke omstandigheden die de foetus beïnvloeden

Vervangkinderen

Kwetsuren door de geboorte

Gebed over de 9 maanden