C-jaar:

Enkel van de onderlijnde (zon)dagen zijn de preken van pater Cantalamessa beschikbaar.

 

1e zondag van de Advent

2e zondag van de Advent

3e zondag van de Advent

4e zondag van de Advent

1e zondag door het jaar (Doop van de Heer)(Lc3,15-16.21-22)

2e zondag door het jaar (Joh2,1-12)

3e zondag door het jaar (Lc1,1-4;4,14-21)

4e zondag door het jaar (1Kor12,31-13,13)

5e zondag door het jaar (Lc5,1-11)

6e zondag door het jaar (Lc6,17;20-26)

7e zondag door het jaar (Lc6,27-38)

1e zondag van de Vasten (Lc4,1-13)

2e zondag van de Vasten (Lc9,28b-36)

3e zondag van de Vasten (Lc13,1-9)

4e zondag van de Vasten (Lc15,1-3.11-32)

5e zondag van de Vasten (Joh8,1-11)

Vastenpreek 01

Vastenpreek 02

Vastenpreek 03

Vastenpreek 04

Palmzondag

Goede Vrijdag

Pasen

2e zondag van de Paastijd (Beloken Pasen)

3e zondag van de Paastijd

4e zondag van de Paastijd

5e zondag van de Paastijd

6e zondag van de Paastijd

8e zondag door het jaar

9e zondag door het jaar

10e zondag door het jaar

11e zondag door het jaar (Lc7,36-8,3)

12e zondag door het jaar

13e zondag door het jaar (Lc9,51-62)

14e zondag door het jaar (Lc10,1-12.17-20)

15e zondag door het jaar (Lc10,25-37)

16e zondag door het jaar (Lc10,38-42)

17e zondag door het jaar (Lc11,1-13)

18e zondag door het jaar (Lc12,13-21)

19e zondag door het jaar (Lc12,32-48)

20e zondag door het jaar (Lc12,49-57)

21e zondag door het jaar (Lc13,22-30)

22e zondag door het jaar

23e zondag door het jaar

24e zondag door het jaar (Lc15,1-32)

25e zondag door het jaar (Lc16,1-13)

26e zondag door het jaar (Lc16,19-31)

27e zondag door het jaar (Lc17,5-10)

28e zondag door het jaar (Lc17,11-19)

29e zondag door het jaar (Lc18,1-8)

30e zondag door het jaar (Lc18,9-14)

31e zondag door het jaar (Lc19,1-10)

32e zondag door het jaar

33e zondag door het jaar

34e zondag door het jaar