Hieronder de volledige teksten van de Adventspreken, uitgesproken door P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., predikant van het pauselijk Huis, in tegenwoordigheid van de Paus en van de Romeinse Curie, in de kapel Redemptoris Mater, op het Vaticaan.

 

ADVENTSPREKEN 2018

Thema:“Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft” (Ps 42,2)

1e adventspreek: Advent: God is en dat volstaat

2e adventspreek: De Drie-eenheid, levende en tastbare werkelijkheid

3e adventspreek:

 

ADVENTSPREKEN 2017

Thema: Alles is door Hem en voor Hem geschapen

1e adventspreek: Kerstmis, een oproep tot soberheid

2e adventspreek:

3e adventspreek:

 

ADVENTSPREKEN 2016

Thema: De Heilige Geest

 

1e adventspreek: Ik geloof in de Heilige Geest

2e adventspreek: De Heilige Geest en het charisma van onderscheiding

3e adventspreek: Materiële dronkenschap doet wankelen, geestelijke dronkenschap maakt stabiel

4e adventspreek: Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria

 

ADVENTSPREKEN 2015

 

1e adventspreek: Christus is het licht van de volkeren…

2e adventspreek: De universele roeping tot heiligheid van de christenen

3e adventspreek: Maria in het mysterie van Christus en de Kerk

 

ADVENTSPREKEN 2014

 

1e adventspreek: "Mijn vrede geef ik u" (Joh. 14,26)

2e adventspreek: "Zalig zij die vrede brengen want zij zullen kinderen van God genoemd worden"

3e adventspreek: "Laat de vrede van Christus heersen in uw hart" (Kol. 3,15)

 

ADVENTSPREKEN 2013

Thema: Franciscus van Assisi

 

1e adventspreek: Franciscus van Assisi en de hervorming van de Kerk langs de weg van de heiligheid

2e adventspreek: Nederigheid als waarheid en dienstbaarheid bij Franciscus van Assisi

3e adventspreek: Het mysterie van de menswording gezien door de ogen van Franciscus van Assisi

 

ADVENTSPREKEN 2012

Thema: Het jaar van het Geloof

 

1e adventspreek: "De vreugde van het verkondigen van Jezus en zijn Evangelie"

2e adventspreek: "De Leessleutel van Vaticanum II: de Heilige Geest"

3e adventspreek: "De Kerk heeft vandaag meer redenen om zich te verheugen"

 

Adventspreken 2011

Thema: Nieuwe Evangelisatie

 

1e adventspreek:"Gaat uit over de hele wereld: De eerste evangelisatiegolf"

2e adventspreek: "De tweede evangelisatiegolf, na de invallen van de barbaren"

3e adventspreek: "De eerste evangelisatie van het Amerikaanse continent"

4e adventspreek: "De leken en de evangelisatie die nu bezig is"

 

Adventspreken 2009:

Thema: Het jaar van de Priester

 

1e adventspreek: Dienaren en vrienden van Jezus Christus

2e adventspreek: Bedienaren van het Nieuwe Verbond van de Geest

3e adventspreek: Maria, moeder en voorbeeld van de priester

 

Adventspreken 2008:

Thema: Paulusjaar

 

1e adventspreek:“Wat winst voor mij was ben ik om Christus gaan beschouwen als verlies”

2e adventspreek:

3e adventspreek: P. Cantalamessa legt uit hoe men moeder wordt van Jezus.

 

Adventspreken 2007

Thema: Jezus van Nazareth

 

1e adventspreek: “Jezus van Nazareth, één van de profeten”?

 

Adventspreken 2006

Thema: Zaligsprekingen

 

1e adventspreek: “Zalig de treurenden”

2e adventspreek: “Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden”

3e adventspreek:

 

Adventspreken 2005

Thema: Het geloof

 

1e adventspreek: Het geloof in Jezus Christus nu en in het begin van de Kerk.

2e adventspreek: “Geloof je?” De godheid van Jezus in het evangelie van Johannes

3e adventspreek: “De genadevolle gerechtigheid door het geloof”.

4e adventspreek: “ Vandaag is u een Redder geboren”