Hieronder de volledige teksten van de Vastenpreken, uitgesproken door P. Raniero Cantalamessa O.F.M. Cap., predikant van het pauselijk Huis, in tegenwoordigheid van paus Benedictus XVI en van de Romeinse Curie, in de kapel Redemptoris Mater, op het Vaticaan.

 

 

 

 

Vastenpreken 2010

1e vastenpreek

2e vastenpreek

3e vastenpreek

Goede Vrijdag

 

Bedienaars van een nieuw verbond...

Christus heeft zichzelf overgeleverd aan de Vader

Neem uw woorden terug

Ambtelijk en universeel priesterschap

 

 

 

 

Vastenpreken 2011

1e vastenpreek

2e vastenpreek

3e vastenpreek

Goede Vrijdag

 

 

 

 

 

 

Vastenpreken 2012

1e vastenpreek

2e vastenpreek

3e vastenpreek

4e vastenpreek

Goede Vrijdag

De H. Athanasius en het geloof in de Godheid van Christus

De H. Gregorius van Nazianze en het geloof in de Drie-eenheid

De H. Basilius en het geloof in de volledige Godheid van de Heilige Geest

Gregorius van Nyssa en het kennen van God

 

 

 

 

Vastenpreken 2014

Inleiding

1e vastenpreek

2e vastenpreek

3e vastenpreek

4e vastenpreek

5e vastenpreek

Goede Vrijdag

 

Een Vasten op schouders van reuzen

Met Jezus in de woestijn

De heilige Augustinus: “Ik geloof in de ene, heilige Kerk”

De Heilige Ambrosius en het geloof in de Eucharistie

De heilige Leo de Grote en het geloof in Jezus Christus

De heilige Gregorius de Grote en het verstaan van de schriften

Ook Judas, de verrader, was bij hen

 

 

 

Vastenpreken 2015

5e vastenpreek

Goede Vrijdag

 

“Oost en West tegenover het heilsmysterie”.(samenvatting)

 

 

 

 

Vastenpreken 2016

1e vastenpreek

2e vastenpreek

3e vastenpreek

4e vastenpreek

5e vastenpreek

Goede Vrijdag

Vasten: aanbidding in Geest en Waarheid

Neem het Woord op dat in u gezaaid is

De Heilige Geest, belangrijkste kracht in de evangelisatie

Huwelijk en gezin

Eenheid van de christenen

Laat u met Christus verzoenen

 

 

Vastenpreken 2017

1e vastenpreek

2e vastenpreek

3e vastenpreek

4e vastenpreek

5e vastenpreek

Goede Vrijdag

De Heilige Geest zegt nooit « ik » maar verwijst naar Christus

Wat doen wij, christenen, met ons geloof in Jezus Christus ?

Het christendom is er niet om de angst voor de dood te vergroten maar weg te nemen

Het mysterie van de verrijzenis van Christus en de onze

Gods gerechtigheid heeft zich gemanifesteerd !

x

 

a

 

Vastenpreken 2018

1e vastenpreek

2e vastenpreek

3e vastenpreek

4e vastenpreek

5e vastenpreek

Goede Vrijdag

Stemt uw gedrag niet af op deze wereld

Uw liefde moet ongeveinsd zijn

Acht uzelf niet hoger dan ge kunt verantwoorden

Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagdragers

Bekleden we ons met de wapens van het licht. Christelijke kuisheid