Audiƫnties:

 

08/01/2014: Houd de herinnering aan uw doopsel levendig!

13/01/2014: God vergeeft altijd, de mens soms, de natuur nooit

22/01/2014: De Naam van Christus schept gemeenschap en eenheid, geen verdeeldheid!

24/01/2014: Naastenliefde is de ziel van de functie van Kerkelijk rechter

29/01/2014: Het vormsel

05/02/2014: De Eucharistie: 's zondags naar de H.Mis gaan...

12/02/2014: De Eucharistie vergroot de openheid naar de anderen