2014-01-08 (wo 2 Kt) De liefde van een christen is concreet

 

Rome (ZENIT.org)

 

Christelijke liefde is “concreet”, ze is geen “illusie”, zij bemint “metterdaad, niet door woorden », benadrukt paus Franciscus in de H. Mis in Sint-Martha.
In zijn homilie gaf de paus commentaar bij de eerste lezing (1 Joh. 4,11-18): “als wij elkaar liefhebben woont God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden”.
“In de liefde blijven” van God, is niet “iets voelen dat mooi is”: “De liefde waarover Johannes spreekt is niet de liefde van TV-feuilletons! Nee, ze is anders. Christelijke liefde heeft altijd een hoedanigheid: zij is concreet”.

“Wanneer Jezus over liefde spreekt, spreek Hij over concrete dingen: eten geven aan wie honger heeft, zieken bezoeken … liefde is concreet. Christelijk leven is concreet.”
Dit concrete aspect berust op twee criteria: “Het eerste criterium: metterdaad liefhebben, niet met woorden. Woorden verdwijnen met de wind! Vandaag zijn zij er, morgen zijn ze weg”.
“Het tweede criterium: bij liefde is het belangrijker te geven dan te krijgen. Wie bemint, geeft, geeft … Hij geeft dingen, leven, hij geeft zichzelf aan God en de anderen. Wie niet bemint, wie egoïstisch is, probeert daarentegen altijd te ontvangen, hij probeert steeds dingen te hebben of voordeel.”

“Als men niet concreet is, kan men een ingebeeld christendom beleven, omdat men de kern van Jezus’ boodschap niet goed begrijpt. Die liefde wordt echter niet concreet, ze is denkbeeldig, zoals de illusies van de leerlingen die dachten een spook te zien terwijl het Jezus was.”

In dit Evangeliestukje (Mc. 6,45-52) toont Jezus hun de hardheid van hun hart: “zij waren niet tot inzicht gekomen”, en de paus ging over tot een directe stijl: “als uw hart versteend is, kunt ge niet beminnen en denkt ge dat liefde erin bestaat zich dingen in te beelden. Nee, liefde is concreet”.

De paus moedigt aan “een open hart te bewaren”, om “in God te blijven en God in ons” want geloof heeft dit “dubbele verblijf”: “wij in God en God in ons”: dat is het christenleven. Niet in de geest van de wereld, in oppervlakkigheid, afgoderij of zelfingenomenheid verblijven. Maar in de Heer verblijven”.

 

Vert. Maranatha-gemeenschap