2014-01-11 (za 2 Kt): Verlies alles in het leven maar niet uw band met Jezus
Rome (ZENIT.org)

 

“Verlies alles in het leven, maar niet de band met Jezus Christus”: dat is de oproep van de paus tot de priesters, tijdens de H. Mis van 11 januari 2014. De priesters van Genua namen samen met hun bisschop, kardinaal Angelo Bagnasco, deel aan de morgenmis van de paus in de kapel van het Sint-Marthahuis.

 

« Vandaag wens ik u dit : verlies alles in het leven, maar niet de band met Jezus Christus ! Dat is uw overwinning.” “Dat is het centrum van ons leven; als dat er niet is, verliezen wij alles. En wat zullen wij dan aan de mensen geven?”
Voor de paus blijft de “ware priester” “in nauwe relatie met Jezus”. Deze « ware priester » is zeker niet zonder zonde : « wij, priesters, hebben zoveel beperkingen : wij zijn allemaal zondaars, allemaal ». Maar als de priester “Jezus Christus aanbidt, met Jezus Christus spreekt, Jezus Christus zoekt en zich door Hem laat zoeken”, is hij “een goede priester”. Zijn “sterkte” berust op de directe band met Christus, “de referentie voor priesters”.

De paus bracht eer aan “priesters die hun leven als priester geven”, priesters over wie de gedoopten zeggen: “wel ja, hij heeft een slecht karakter, hij heeft dit en dat … maar hij is priester!”.
“En mensen hebben intuïtie!”, merkte hij op: “wanneer zij tegenover een priester staan die zijn afgoden heeft”, die “de afgod Narcissus vereert”, betreuren zij in hun commentaar: die priester is een opschepper, altijd zelfingenomen … hij staat niet in contact met Jezus Christus”.
Het is een priester die de zalving verloren is: hij is “besmeurd”: “wanneer een priester zich van Jezus Christus verwijdert, kan hij de zalving kwijtraken. Hij zoekt compensatie in wereldse zaken. Van een gezalfd iemand wordt hij tenslotte een besmeurd iemand”.
Die priester steekt zijn energie “in kunstmatige dingen, in ijdelheden, in een gekunstelde houding en taal”. Hij kan een “zakenman” worden, een “ondernemer”: “hoeveel kwaad doen besmeurde priesters aan de Kerk!”.

De paus nodigt de priesters uit zich dikwijls de vraag te stellen: “welke plaats neem Jezus Christus in mijn priesterleven in? Is mijn band met Hem de relatie van een leerling met zijn Meester, een broederlijke band?”, of gaat het om een relatie “die een beetje gekunsteld is, die niet uit het hart komt?”.

 

 

Vert. Maranatha-gemeenschap