2014-01-19 (zo 2 dhj) Jezus ontgoochelt nooit
Rome (ZENIT.org)

 

“Luister goed, jongeren, die aan het begin van uw leven staat: Jezus ontgoochelt nooit. Nooit.” Paus Franciscus nodigt hen uit “hun vertrouwen te stellen in Jezus”. Dit zei hij ter gelegenheid van zijn derde pastoraal bezoek in de Romeinse parochie van het Heilig Hart bij station Termini, op zondag 19 januari. In zijn homilie benadrukte hij dat “vertrouwen in de Heer”, “de sleutel” is “van succes in het leven”.

 

Het is een mooie passage uit het Evangelie. Johannes doopt en Jezus die voordien gedoopt was, enkele dagen voordien, komt en gaat langs Johannes. En Johannes voelt van binnen de kracht van de Heilige Geest om van Jezus te getuigen. Als hij naar Hem kijkt en naar de menigte rondom, zegt hij: “Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt”. En hij getuigt van Jezus: dat is Jezus, dat is Degene die ons komt redden; dat is Degene die ons de kracht zal geven van de hoop.

Jezus wordt het Lam genoemd: Hij is het Lam dat de zonde van de wereld wegneemt. Men zou bij zichzelf kunnen zeggen: hoe kan een lam, zo teer, een klein teer lammetje, hoe kan dat zoveel zonden, zoveel boosheid wegnemen? Door de liefde. Door Zijn zachtmoedigheid. Jezus heeft nooit opgehouden een lam te zijn : zacht, goed, vol liefde, dicht bij de kleinen, dicht bij de armen. Hij was daar onder de mensen, Hij genas iedereen, Hij gaf onderricht, Hij bad. Jezus, zo zwak, als een lam. Maar Hij had de kracht al onze zonden, allemaal, op zich te nemen. “Och, vader, u kent mijn leven niet; ik heb zoveel zonden gedaan dat ik ze zelfs niet in een vrachtwagen krijg …”. Als wij naar ons geweten kijken, vinden wij dikwijls grote zonden! Maar Hij, Hij draagt ze. Daarvoor is Hij gekomen: om te vergeven, om vrede in de wereld te brengen, maar eerst in de harten. Misschien hebben wij allemaal iets dat ons hart kwelt, misschien is het donker in ons hart, misschien voelen we ons een beetje bedroefd omwille van een fout … Hij is gekomen om dat allemaal weg te nemen, Hij geeft ons vrede, Hij vergeeft alles. “Zie, het Lam Gods dat de zonde wegneemt”: Hij neemt de zonde weg met wortel en al, helemaal! Dat is het heil dat Jezus brengt, met Zijn liefde en zachtmoedigheid. Als wij horen wat Johannes de Doper zegt, die van Jezus getuigt dat Hij de Verlosser is, moet ons geloof in Jezus groeien.

Dikwijls stellen wij ons vertrouwen in de dokter: dat is goed want de dokter is er om ons te genezen; wij stellen ons vertrouwen in een mens: onze broeders, onze zusters kunnen ons helpen. Het is goed vertrouwen te hebben in mensen, in mekaar. Maar vergeten wij het vertrouwen in de Heer niet : daar ligt de sleutel voor succes in het leven. Vertrouwen in de Heer, vertrouwen wij op de Heer! “Heer, kijk naar mijn leven; ik ben in het donker, ik heb die moeilijkheid, die zonde …”; al wat wij hebben: “kijk ernaar: ik heb vertrouwen in U!”. We moeten een gok wagen: Hem vertrouwen en Hij ontgoochelt nooit. Nooit, nooit! Luister goed, u jongeren die aan het begin van uw leven staat: Jezus ontgoochelt nooit. Nooit. Dat is het getuigenis van Johannes: Jezus, de goede, de zachtmoedige, die zal eindigen als een lam, gedood. Zonder te roepen. Hij is gekomen om ons te redden, om de zonde weg te nemen. De mijne, de uwe, die van heel de wereld: allemaal, allemaal.

Nu nodig ik u uit iets te doen: laten wij de ogen sluiten, beelden wij ons dat tafereel in, daar aan de oever van de rivier: Johannes de Doper is aan het dopen en Jezus komt voorbij. Horen wij de stem van Johannes: “zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld”. Laten wij naar Jezus kijken en dat ieder van ons in stilte, in ons hart, iets tegen Jezus zegt. In stilte (pauze).

Moge de Heer Jezus die zachtmoedig en goed is – Hij is een lam – die gekomen is om de zonden weg te nemen, ons op onze levensweg begeleiden. Amen.

 

Maranatha-gemeenschap