2014-01-20 (ma 2 dhj) Verrassingen – Gods specialiteit
Rome (ZENIT.org)

 

 

“God is geen God van gewoontes: Hij is een God van verrassingen”, zegt paus Franciscus. Hij concentreerde zijn homilie op “de volgzaamheid aan Gods woord” waarover de eerste lezing gaat: “gehoorzamen is beter dan offeren, volgzaamheid meer waard dan het vet van bokken” (1 Sam. 15,16-23).

 

Saul “was vergeten dat God verrassing en nieuwheid is. Hij heeft zich teruggeplooid op zijn gedachten, zijn schema’s, en tenslotte begon hij op een menselijke manier te redeneren, met zijn manier van denken, met zijn hart, opgesloten in zijn gewoontes”.
Doch “God is geen God van gewoontes: Hij is een God van verrassingen”. Want “het woord van God” is levend, het komt en zegt wat het zeggen wil, en niet wat ik verwacht dat het zeggen zal of wat ik hoop dat het zeggen gaat”. Het is een “vrij” woord, het is “verrassing” en “nieuwheid”: “God maakt altijd iets nieuw”.

Een christen is geroepen tot « volgzaamheid aan Zijn nieuwheid », wat in het Evangelie uitgedrukt wordt door « nieuwe wijn in nieuwe zakken » : « God geeft de wijn, maar hij moet met openheid voor het nieuwe ontvangen worden ».
Het gaat erom “zich aan het woord van God aan te passen om het te kunnen ontvangen”. Een weg “van ascese”, die vraagt “zich steeds aan te passen, zich te richten naar die nieuwheid van Gods woord”.

Saul “heeft niet gehoorzaamd aan het woord van God, hij was niet volgzaam, geen dienaar maar heer. Hij heeft zich het woord van God toegeëigend”, bemerkte de paus, die uitnodigde tot een gewetensonderzoek: “ben ik volgzaam aan Gods woord of doe ik altijd wat ik denk Gods woord te zijn?”

“Opstandigheid, ongehoorzaamheid aan Gods woord, koppigheid, gebrek aan volgzaamheid om te doen wat men zelf wil in plaats van wat God wil, is een zonde van afgoderij.”

“Christelijke vrijheid en christelijke gehoorzaamheid zijn volgzaamheid aan Gods woord: het is de moed hebben altijd te onderscheiden – onderscheiden, niet relativeren – wat de Geest doet en wil. En gehoorzamen.”

 

 

Vert. Maranatha-gemeenschap