2014-01-23 (do 2 dhj) Jaloezie opent de deur voor al wat slecht is
Rome (ZENIT.org)

 

Paus Franciscus waarschuwt tegen “jaloezie” die “gemeenschappen verdeelt” en “de deur opent voor al wat slecht is”.
Tijdens de H. Mis van 23 januari in Sint-Martha, gaf de paus commentaar bij de eerste lezing (1 Sam. 18,6-9.19,1-7) waar koning Saul na Davids overwinning tegen Goliath, verteerd wordt door “de worm van jaloezie”: “deze grote overwinning wordt in het hart van de koning een nederlaag”.

 

Jaloezie zet aan tot doden
Zoals Kaïn besluit Abel te doden, zo ook Saul tegenover David: “zie wat jaloezie in de harten doet, het is een slechte gewoonte die niet verdraagt dat een broeder of zuster iets heeft dat ik niet heb”.
“Een jaloerse persoon gaat zijn broeder haten”, daarna “doden”: “iemand die onder de invloed staat van jaloezie, doodt … wie zijn broeder haat, is een moordenaar” want “jaloezie zet aan tot doden”.
“Het is juist door die deur, de deur van de jaloezie, dat de duivel in de wereld is gekomen. Jaloezie opent de deur voor al wat slecht is.”

Bitterheid en roddel
Er zijn “twee heel duidelijke zaken” in het hart van een jaloerse persoon. De eerste is “bitterheid”: “een jaloerse persoon is een bittere persoon”.
“Hij kan niet zingen, niet loven, hij weet niet wat vreugde is, hij kijkt altijd naar wat de ander heeft en hij niet heeft. Dat veroorzaakt bitterheid, een bitterheid die zich over heel de gemeenschap verspreidt. Deze personen zaaien bitterheid.”
« De tweede houding, is roddelen. Omdat men niet verdraagt dat iemand iets heeft, is de oplossing de andere te verlagen, om een beetje boven hem te staan. Het middel daartoe is roddel. Als ge goed kijkt, zult ge achter roddel jaloezie vinden.”

Verdeeldheid in de gemeenschap
Roddel “verdeelt de gemeenschap, vernietigt de gemeenschap. Het is een wapen van de duivel”, waarschuwt de paus: “er zijn zo veel mooie gemeenschappen: zij maken vordering … tot op een bepaald moment bij één van haar leden de worm van jaloezie binnenkomt, met droefheid, wrevel en roddel”.
Deze jaloezie “verdeelt de gemeenschap”: “Wanneer een christengemeenschap – sommige leden ervan – lijdt onder jaloezie, raakt ze uiteindelijk verdeeld: de ene tegen de andere. Het is een sterk vergif dat men reeds op de eerste bladzijden van de Bijbel vindt met Kaïn”.
De paus nodigt uit “voor de christengemeenschappen” te bidden “opdat dit zaad van jaloezie niet onder ons gezaaid zou worden, opdat jaloezie zich niet in ons hart nestelt, in het hart van onze gemeenschappen en dat wij zo vordering zouden kunnen maken, God met vreugde lovend”.

 

 

Vert. Maranatha-gemeenschap