2014-01-28 (di 3 dhj) Wie goal ! kan roepen, is ook in staat de Heer te loven
Rome (ZENIT.org)

 

Wie “in staat is te roepen wanneer zijn ploeg een doelpunt maakt”, zou ook moeten “in staat zijn de lof van de Heer te zingen, wat minder gereserveerd te zijn om dat te zingen”, meent paus Franciscus.
In de H. Mis gaf de paus commentaar bij de eerste lezing, waar David « geestdriftig voor Jahwe uit danste » (cf 2 Sam. 6,12b-15.17-19). Wat “David ertoe aanzet om zonder terughoudendheid voor de Heer te dansen” is “het lofgebed”, zoals Sarah die bij de geboorte van Isaak uitroept: “De Heer deed mij dansen van vreugde!”.

 

Men kan “gemakkelijk het gebed van aanbidding begrijpen” of gebed “om iets aan de Heer te vragen, om Hem te danken”. Maar lofgebed wordt dikwijls “ter zijde” gelaten, “het gebeurt niet zo spontaan”.
Nochtans “is het een christelijk gebed voor iedereen”: “in de H. Mis, alle dagen” bestaat het erin “God te loven om Zijn grootheid, omdat Hij groot is” en “Hem mooie dingen te zeggen”.
Wie “in staat is te roepen wanneer zijn ploeg een doelpunt maakt” zou ook moeten “in staat zijn de lof van de Heer te zingen, wat minder gereserveerd te zijn om dat te zingen”.

“God loven is geheel belangloos.” Het is ook “een daad van rechtvaardigheid omdat Hij groot is! Hij is God!” en het “stimuleert de vreugde op een feest, een familiefeest”. Wie looft doet het “met heel zijn hart” zoals David “met zijn lichaam”.

De paus brengt ook in herinnering dat wanneer David terug in het paleis komt, zijn vrouw Mikal hem omwille van deze dans “minacht”: “Ik vraag me af hoe dikwijls wij in ons hart goede, brave mensen minachten, die de Heer loven zoals het bij hen opkomt, spontaan, omdat ze niet gecultiveerd zijn, niet formeel doen”.

Wanneer “de Bijbel zegt dat Mikal daarom heel haar leven kinderloos bleef” betekent dit “dat vreugde, dat lofgebed vruchtbaar maakt. De man of vrouw die de Heer looft, die zich verheugt in wat hij in het Gloria, in het Sanctus van de H. Mis bidt, is een vruchtbare man, een vruchtbare vrouw”.
Wie zich daarentegen “opsluit in het formalisme van een kil, afgemeten gebed, eindigt zoals Mikal, in steriel formalisme”.

De paus besloot met een uitnodiging tot een gewetensonderzoek: “Kan ik de Heer loven of doe ik het slechts met de lippen en niet met mijn hart wanneer ik het Gloria of het Sanctus bid? Wat zegt David mij door zo te dansen? En Sarah, die van vreugde danst?”.

 

Vert. Maranatha-gemeenschap