Homilie:

De bisschop van Rome nodigt de inwoners van zijn bisdom uit naar de Mis te komen van 7 u ’s morgens in de kapel van de Heilige Geest in het Sint-Marthahuis van het Vaticaan. De paus , wiens homilieën zeer gegeerd zijn door het volk, zal voortaan de parochies en pastoors van Rome op dit rendez-vous ontvangen, en dus niet alleen het personeel van Vaticaanstad, en dit met ingang van dinsdag 7 januari 2014.

Hier onder volgen een deel van deze homilieën:

 

31/12/2013: (di Kt) Of we willen of niet, het zijn onze broeders

03/01/2014: (vr 1 Kt) Waar geloof impliceert het verlangen om de wereld te veranderen

06/01/2014: (epifanie) Heilige sluwheid om gevaren te vermijden

07/01/2014: (di 2 Kt) Het hart is geen markt

08/01/2014: (wo 2 Kt) De liefde van een christen is concreet

10/01/2014: (vr 2 Kt) Geloof kan alles: het overwint de wereld.

11/01/2014: (za 2 Kt): Verlies alles in het leven maar niet uw band met Jezus

13/01/2014: (ma 1 dhj) Een groot zondaar kan een grote heilige worden

14/01/2014: (di 1 dhj): Evangelische transparantie

16/01/2014: (do 1 dhj) Zonder het woord Gods staat een christen schaakmat

19/01/2014: (zo 2 dhj) Jezus ontgoochelt nooit

20/01/2014: (ma 2 dhj) Verrassingen – Gods specialiteit

23/01/2014: (do 2 dhj) Jaloezie opent de deur voor al wat slecht is

24/01/2014: (vr 2 dhj) Zich vernederen is altijd een brug bouwen

27/01/2014: (ma 3 dhj) Hoeveel anonieme heilige priesters

28/01/2014: (di 3 dhj) Wie goal ! kan roepen, is ook in staat de Heer te loven

30/01/2014: (do 3 dhj) Drie pijlers om beter tot de Kerk toe te behoren

03/02/2014: (ma 4 dhj) De drie voorbeeldige houdingen van David bij tegenspoed

04/02/2014: (di 4 dhj) Ook God weent. Als een vader die van zijn kinderen houdt

06/02/2014: (do 4 dhj) De genade vragen in de Kerk, met hoop en als getuige van Christus te sterven

07/02/2014: (vr 4 dhj) Het Evangelie wordt nederig verkondigd, zonder daarbij voordeel te zoeken

11/02/2014: (di 5 dhj) De wolk van God omhult de mens

14/02/2014: (vr 5 dhj) Een christen is altijd op weg, nooit immobiel
21/02/2014: (vr 6 dhj) Het geloof is een ontmoeting met Jezus Christus
24/02/2014: (ma 7 dhj) Wanneer Christus roept, leidt Hij hem naar de Kerk
25/02/2014: (di 7 dhj) Vandaag moet een christen over de oorlog wenen
26/02/2014: (wo 7 dhj)