Charisma's

 

 

Aan de een wordt door de Geest een woord van Wijsheid gegeven,

aan een ander een woord van kennis krachtens dezelfde Geest,

aan een derde door dezelfde Geest het geloof,

aan weer anderen schenkt de ene Geest gaven om ziekten te genezen,

om wonderen te doen,

de gave van de profetie,

de onderscheiding van geesten,

velerlei taal en vertolking ervan.

Maar alles is het werk van een en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. (1Kor12)