MGR LEONARD

 

Het sacrament van het huwelijk

 

Deel 1:

 

Ons heerlijk lichaam: grootsheid en tragiek van het lichaam

Het christendom: een godsdienst van het lichaam

 

Deel 2:

 

De grootsheid van de menselijke liefde

Hoe heeft Jezus zijn bruid lief?

 

Deel 3:

 

De onverbreekbaarheid van het huwelijksverbond

En de mislukkingen?

 

Deel 4:

 

Het probleem van de gescheiden hertrouwden

 

Deel 5:

 

De vruchtbaarheid van het verbond (deel I)

 

Deel 6:

 

De vruchtbaarheid van het verbond (deel II)

 

 

Om te groeien in de kunst van het vieren

 

 

Deel 1:

 

Uw bisschop rekent op u allen

 

Deel 2:

 

De opening van de misviering

De dienst van het Woord

 

Deel 3:

 

De Eucharistische dienst

 

Deel 4:

 

De Communie

 

Deel 5:

 

Over het aanmoedigen van tegelijkertijd waardige en feestelijke vieringen