Cantalamessa

Raniero Cantalamessa

 

Pater Raniero Cantalamessa, kapucijn, werd na zijn studies in de theologie en de klassieke letteren hoogleraar Geschiedenis van de Christelijke Oudheid aan de Katholieke Universiteit van Milaan. Hij was lid van de Internationale Theologische Commissie tot 1981. In 1980 verliet hij het onderwijs om zich geheel te wijden aan de prediking in verschillende landen, steeds met een bijzondere aandacht voor de oecumene. Vanaf 1980 is hij de predikant van het pauselijke huis.